PENGE OG RIGDOM MED FENG SHUI

Kan Feng Shui skabe rigdom og flere penge?
JA – det kan Feng Shui godt.

Ved at skabe positiv energi omkring dig og sørge for, at du opholder dig det eller de steder,
hvor energien fremmer dit ønske om rigdom og penge.
Alt går nemlig op i en højere enhed, når energierne omkring dig er i balance,
og du opholder dig i de “rigtige” steder. Effekten er utrolig.

Penge –  din løbende indkomst – er knyttet til 5-elementet træ. Derfor er det et must, at du omgiver dig med træ-energi
og opholder dig i træ-energien så meget som muligt, når du vil have flere penge.

Rigdom – din formue – er knyttet til 5-elementet metal, som hersker i vest.
For at blive rig og formuende, må metal-elementet derfor være i balance i din bolig,
og du bør opholde dig mest muligt i området.

Jo længere ophold jo større effekt. Det er imidlertid også vigtigt, at de øvrige 5-elementer er i balance.

Er området omkring din hoveddør samtidigt begunstiget af træ-energi, øger det pengemulighederne yderligere.

Planter og træer er pr. definition træ-energi og det samme gælder ting fremstillet af træ, f.eks. tapet.
Alt hvad der er grønt, og/eller har en rektangulær facon eller form, har et islæt af træ-energi.
Ligegyldigt om det drejer sig om så forskellige ting som frugter, møbler, glasvaser, malerier eller puderne hjemme hos dig.

Ting af metal er pr. definition metalenergi. Det samme er metalfarver og alle runde former og faconer.
Jo mere du benytter dig at disse farver og faconer i vestområdet jo mere styrkes dine muligheder.

Hvad er feng shui?

Feng Shui er læren om universets energier og deres indflydelse på vores tilværelse.

Kineserne opdagede for over 5000 år siden, at mennesket er under konstant påvirkning af energierne omkring dem.
De opdagede også, at når der var balance i energierne omkring dem, var de lykkelige.

Alle gode ting kom til dem, helt af sig selv. Alt hvad de ønskede sig.
Derfor udviklede de FENG SHUI – et redskab de kunne benytte til at skabe balance i energierne.
De opdagede også, at kun positiv energi skaber succes.

Positiv avler positiv og negativ avler negativ – det er KARMA-loven.

ALT ER ENERGI.
Det er derfor vi reagerer på alt hvad vi møder og ser, fx andre mennesker. Nogle tiltrækker os og og andre frastøder os.
Det er også derfor, vi reagerer på farver, musik, dufte osv.

Feng Shui er med andre ord et spørgsmÃ¥l om energier og deres tilstedeværelse omkring os, – eller manglende tilstedeværelse. Alle aspekter af tilværelsen pÃ¥virkes heraf. Økonomi, ægteskab, fertilitet, familietrivsel, helbred, karriere, motivation, kreativitet, effektivitet, kærlighed, osv.

Alt er energi. Intet er konstant

E=MC2.
Feng Shui er en videnskab om energi, med helt faste regler.
Intuition har ikke meget med Feng Shui at gøre.

Der skulle gå mere end 5000 år, førend kinesernes teorier om at ”alt er energi” og ”intet er konstant” kunne bevises.
Det var med Albert Einsteins relativitetsteori og
Niels Bohrs atomteorier Feng Shui blev anerkendt i vesten.

Når energierne omkring os er positive og i balance er vi lykkelige. Så har vi alt hvad vi ønsker os.

Det er når de negativ energier tager overhånd og ustabiliteten indtræffer, vi mærker alvoren af de negative energier.
Og det rammer os altid dér hvor ustabiliteten er størst.
Det kan f.eks. være indtægter der pludseligt udebliver, job der mistes, kærlighed der bliver til had osv.

Negativ energi kan også føre til skilsmisse, sygdom og graviditetsproblemer.
Hvor, og med hvilken styrke virkningerne viser sig, afgøres af ubalancens omfang.

Og husk, du kan altid spørge Fengshuimaster til råds.