KOST OG FENG SHUI

Du er hvad du spiser.

Alt er energi, og derfor er også det du spiser med til at påvirke din
naturlige Feng Shui-Balance, fordi det er tilknyttet et
eller flere af 5-elementerne gennem sin farve, smag og facon.

Alt hvad du spiser er således underlagt 5-elementreglerne, og påvirker derfor et (eller flere) af dine organer
– hjerte, lunger, nyrer, lever og mave/milt/gældeblærer – og alle deres underorganer.

Nedenfor kan du se hvilke 5-emelementer – og de tilknyttede farver *) – der påvirker dine organer og underorganer
Derfor kan både farven, smagen og faconen på det du spiser påvirke dit helbred, jævnfør 5 elementernes “Cyklusreglerne”.

*) VAND/blå – TRÆ/grøn – ILD/rød/orange – JORD/alle jordfarver – METAL/grå og (skinnende) metalfarver

På bloggen findes artikler om emnet.

DIN KROP & 5-ELEMENTERNE
– DET HELE HØRER SAMMEN –

– og styres af 5-elementerne: 

Det betyder, at hvis du fx. er fyldt med sorg, græder meget, kan lide krydret mad,
eller har for meget (eller for lidt) slim, er der stor sansynlighed for, at der er en eller anden  ubalance
omkring metalelementet, – eller det/de 5-elementer, der støtter eller tager fra metalelementet.

Gennem dit kostvalg og cyklusreglerne
er du derfor i stand til at regulere energi-tilførslen til et organ – og de andre dele organet har under sig.
se nedenfor:

5-element reagerer efter 2 helt bestemte mønstre
– den konstruktive og den destruktive cyklus –

DEN KONSTRUKTIVE
cyklus følger ydercirklen rundt – med og mod uret.

Med uret tilfører hvert element energi til det efterfølgende element (vand gi’r energi til træ)
Mod uret suger hvert element fra det forrige (vand suger energi fra metal)

DEN DESTRUKTIVE
cyklus følger de indre pile, og virker derfor kun i pilenes retning.

Vand hæmmer Ild, og Ild hæmmer Metal osv.

Vil du vide mere om Feng Shui, Helbred og Krop, så kom til INTRO-aften,
eller bliv feng shui konsulent på en af vore feng shui master uddannelser