KOST OG FENG SHUI

Pris 485 kr.

14. januar 2021 kl. 18:00 – 20:00     

AFLYST PGA CORONA

(beløbet bedes indsat på konto reg.nr. 7981 konto: 0001150840 i Sydbank)

Du er hvad du spiser.

Alt er energi, og derfor er det du spiser med til at påvirke din
naturlige Feng Shui-Balance, fordi mad ligesom alt andet
er knyttet
5-elementerne gennem sin farve, smag, duft og facon.

Alt hvad du spiser er derfor underlagt 5-elementreglerne, og påvirker derved et (eller flere) af dine organer
– hjerte, lunger, nyrer, lever og mave/milt/gældeblærer – og alle organets underorganer.

Nedenfor kan du se hvordan 5-elementerne og farverne *) – og dine organer og underorganer hører sammen.
Ved at vælge farve, smag og facon på det du spiser, kan du faktisk påvirke dit helbred, jævnfør 5 elementernes “Cyklusreglerne”.

*) VAND/blå – TRÆ/grøn – ILD/rød/orange – JORD/alle jordfarver – METAL/grå og (skinnende) metalfarver

På bloggen findes artikler om emnet.

DIN KROP & 5-ELEMENTERNE
– DET HELE HØRER SAMMEN –

– og styres af 5-elementerne: 

Det betyder, at hvis du fx. er fyldt med sorg, græder meget, kan lide krydret mad,
eller har for meget (eller for lidt) slim, er der stor sansynlighed for, at der er en eller anden  ubalance
omkring metalelementet, – eller det/de 5-elementer, der støtter eller tager fra metalelementet.

Gennem dit kostvalg og cyklusreglerne
er du derfor i stand til at regulere energi-tilførslen til et organ – og de andre dele organet har under sig.
se nedenfor:

5-element reagerer efter 2 helt bestemte mønstre
– den konstruktive og den destruktive cyklus –

DEN KONSTRUKTIVE
cyklus følger ydercirklen rundt – med og mod uret.

Med uret tilfører hvert element energi til det efterfølgende element (vand gi’r energi til træ)
Mod uret suger hvert element fra det forrige (vand suger energi fra metal)

DEN DESTRUKTIVE
cyklus følger de indre pile, og virker derfor kun i pilenes retning.

Vand hæmmer Ild, og Ild hæmmer Metal osv.

Vil du vide mere om Feng Shui, Helbred og Krop, så kom til INTRO-aften,
eller bliv feng shui konsulent på en af vore feng shui master uddannelser