Kærlighed og Feng Shui

Kærlighed og Feng Shui

Findes der et kærlighedshjørne?

ALT ER ENERGI
også kærlighed. Derfor er kærlighed en naturlig del af Feng Shui.
Om der findes et egentligt “kærlighedshjørne” i din bolig,
får du svar på lidt senere i artiklen 🙂

Selvom det ikke umiddelbart er til at forstå, er alt her på jorden faktisk en del af energien fra the Big Bang. Ikke blot vi mennesker og alle andre levende væsener, men også alle “døde” ting – biler, huse, stole, borde og andre møbler, glas, træer, blomster, tøj, sko osv. Også farver, faconer, lys, lyde, radiobølger og alle andre former for “bølger” er energi, og det er grunden til, at vi påvirkes af alt hvad vi møder, ser, hører og dufter – og vi reagerer på det.

Det er også derfor indretningen af boligen er vigtig, fordi jo længere tid vi opholder os et sted, jo mere præges vi af stedets energier. Derfor har især børneneværelser og soveværelser overordentlig stor betydning for vores velbefindende og udvikling.

Set fra Jorden er vi centrum i universet, og universets energier strømmer imod os fra alle verdenshjørner – i fuldstændig balance. Energierne fra de enkelte verdenshjørner er imidlertid vidt forskellige. Nogle fremmer fx. motivation, andre lidenskab, eller kærlighed osv.

Hvis du indretter din bolig, 

så alle verdenshjørner – og dermed også alle energier – er tilstede.

Opholder dig mest muligt de steder, hvor energierne  styrker
det du har brug for – det du ønsker – vil alt gå op i en højere enhed.

Du vil være lykkelig og glad.
Alt hvad du ønsker, kommer til dig.
Dit hjem vil være fyldt med positiv energi,
og positiv energi tiltrækker yderligere positiv energi.
Det er Karmaloven.

Energierne kommer til os fra alle verdenshjørner, deraf navnet KOMPASMETODEN, men de påvirker os på som sagt på hver sin måde. Energierne fra NORD – kaldet VAND-energi – fylder os fx. med ro, kærlighed, ømhed, dybe følelser – og fremmer desuden karrieren. Et soveværelse i Nord vil derfor være optimalt for mange mennesker.

Ønsker du derimod glæde og optimisme, bør du overveje et soveværelse mod ØST, fordi TRÆ-energi, som den kaldes i øst, styrker optimisme, glæde, nytænkning og tilfredshed – der er forår i luften.

Nedenfor kan du bl.a. se, hvor de forskellige 5-elementer hersker, og hvilke områder i vores liv deres tilhørende energier bestemmer over.
Klik på billederne, hvis du vil vide mere.

FINDES DER ET KÆRLIGHEDSHJØRNE I MIN BOLIG?

Både ja og nej. Der er nemlig ikke et egentligt kærlighedshjørne i boligen, dvs. et sted hvor du og alle andre automatisk finder en kæreste, når I enten opholder jer i hjørnet, eller måske. stiller et træ, en plante, en frø, nogle mønter, eller noget andet I måske har læst eller hørt man kan gøre.

På de to figurer nedenunder, er der imidlertid et område, hvor kærlighed står nævnt, nemlig NORD. I nord kaldes energien VAND-energi, og det er netop VAND-energins dybe følelser, der styrker ømhed og kærlighed mellem to mennesker. En kærlighed der ofte resulterer i besøg af storken. Det er imidlertid ikke et “find en kæreste” hjørne.

Et andet område der kan forbindes med kærlighed er VEST. Her kaldes energien METAL, og metalenergi fremmer bl.a romantik. Det betyder, at den styrker romantikken, så når din kæreste kommer på besøg næste gang, så sæt jer i området mod vest, så sker der noget 🙂  – Men det er altså ikke her du finder kæresten.

HAR JEG SÅ IKKE NOGET KÆRLIGHEDSHJØRNE?

Jo det har du, men det er dig og dit forhold til VAND-energi, der afgør, hvor det ligger.

5-elementet VAND er specielt. Ikke kun fordi det kan skifte egenskab (is, em, damp, vand, sne osv), men fordi det har sin egen 20-årige cyklus. Det betyder, at forholdet til VAND-elementet er forskelligt fra person til person, afhængigt af fødselstidspunktet. Ved at beregne VAND-positionen på dit fødselstidspunkt, kan feng shui masteren beregne hvor dit kærlighedshjørne ligger, – og positionen vil følge dig resten af cyklus-perioden.

Det er de samme beregninger jeg laver, når jeg skal finde kærlighedshjørnet for en kunde, der har bestilt en “Magisk Vase konsultation” til 200 kr..
Du kan læse mere om hvad en “Magisk Vase” konsultation går ud på ved at klikke her.

Lidt om Feng Shui

Feng Shui er en 6000 år gammel kinesisk livsfilosofi, baseret på, videnskab, mytologi og kontinuerlige iagttagelser over adskillige tusind år af Jorden, Planeterne og Universets indbyrdes relationer og følgevirkningerne på den menneskelige adfærd.
Med udgangspunkt i deres iagttagelser fremsatte de følgende teorier:

  • Intet er konstant. ALT er i bevægelse
  • Masse er energi.
  • Magnetisme påvirker mennesket.

Der skulle gå adskillige tusinde år før det lykkedes at bevise teoriernes gyldighed, og først med Einsteins relativitetsteori og bl.a. Niels Bohrs forskning indenfor atomfysik lykkedes det. I dag ved vi endvidere at blodet indeholder jern, der som bekendt reagerer på magnetisme.

Kineserne opfatter mennesket som en omvandrende antenne – konstant søgende efter energi fra universet og de nære omgivelser. De modtagne energier påvirker hjernen og andre dele af kroppen og returneres efterfølgende som en ny energi, og sådan fortsætter det i et uendeligt kredsløb. Jo mere positiv energi der modtages jo mere positiv energi returneres. Der skabes en selvforstærkende positiv energicirkel. Det samme gør sig desværre også gældende for negativ energi, og derfor gælder det om hurtigst muligt at vende negativ energi til positiv energi.

Universel energi kommer til os fra alle retninger (verdenshjørner) og bringer hver sine egenskaber med sig. Energi fra nord bringer dyb ro, ømhed og kærlighed, hvorimod energi fra øst bringer optimisme, gå-på-mod og lyst til at starte nye ting, og alt efter de egenskaber energierne fører med sig, blev de placeret i den gruppe (af i alt fem), der matchede energiens egenskaber. De fem grupper er bedre kendt under navnet

5 elementerne. 

De fem elementer er vandtræildjord og metal og det interessante ved dem er, at de tilsammen repræsenterer samtlige energier i universet, og at de altid søger indbyrdes balance, når forholdene tillader det. Energiernes forskellighed fra verdenshjørne til verdenshjørne bevirker, at vi påvirkes forskelligt, når vi  bevæger os rundt i boligen (eller virksomheden), og jo længere tid vi er på et sted, jo stærkere  bliver energiens indflydelse. Derfor er sengen og soveværelsets placering vigtig, – vi er der jo flere timer hver nat.
Det samme gælder arbejdspladsen, hvor vi opholder os i adskillige timer 5 dage om ugen.
Og om bestyrelsesformandens kontor er i fx. Nordvest eller Nordøst får stor indflydelse på hans præstationer.

Så hvad enten det drejer sig om privatboliger, virksomheder, banker, supermarkeder eller nogen andet, er det stedets energier – og graden af 5-elementbalancen – der afgør succesgraden. Se figurerne ovenfor.

Alt er energi, og det er forklaringen på, at vi reagerer (positivt/negativt) når vi møder andre mennesker eller andre omgivelser. Det kan sammenlignes lidt med to magneter der enten frastøder eller tiltrækker hinanden.
Energibalance er nøgleordet – uden balance ingen succes, – og det gælder i alle livets forhold; familieliv, fertilitet, økonomi, karriere, helbred, bolig, forretning osv.

Ubalancer kan heldigvis fjernes, og det er lige præcis her Fengshuimaster kommer ind i billedet. Vil du vide mere om feng shui, eller har du måske brug for hjælp så klik på linket https://fengshuimaster.dk.

Skulle artiklen give dig lyst til at uddanne dig inden for Feng Shui faget, tilbyder Feng Shui Master dig forskellige muligheder – og prisklasser. Det kan du læse om her .

På gensyn
Torben Hecksher
fengshuimaster
Fengshuimaster.dk

Recommended Articles

Leave a Reply