Indretning med Feng Shui fordobler omsætningen

Lederindsigt.dk
“ledelse og organisation”

Virksomheder kan forbedre både arbejdsmiljø og bundlinjen ved at lave om på indretningen og gruppere medarbejderne ud fra deres karma. Nej, vel? Den påstand vil de fleste afvise, men ifølge feng shui master Torben Hecksher er der overhovedet ingen tvivl. Den er god nok. Røntgenvirksomheden Yxlon har fået hjælp til indretningen, og oplevede en fordobling af omsætningen efter de flyttede til feng shui-indrettede lokaler.

Lederindsigt.dk har talt med Torben Hecksher om, hvordan man skaber et harmonisk samspil mellem mennesker og deres omgivelser, og om hvordan virksomheder kan indrette med feng shui og få succes.

Tema: Indretning med feng shui
Af: Louise Lundgreen

Yxlon _before _after
Virksomheden Yxlon, før og efter indretning med feng shui.

Feng shui er en gammel kinesisk livsfilosofi om indretning og arkitektur, og grundprincippet er, at man skal leve i harmoni med sine omgivelser. Og hvem vil ikke gerne det? Vi bliver alle påvirket af omgivelsernes og universets energier, og disse kan enten være gavnlige eller skadelige. Ved hjælp af feng shui kan man indrette sin tilværelse, så energierne har en positiv indflydelse på ens tilværelse. Og det gælder også for virksomheder.

Big bang

Man skal kende til universets opståen for at forstå feng shui. Det alene lyder ”langt ude” og ikke særlig vedkommende, og det vil få mange til at stå af allerede her. Men når Torben Hecksher på sin rolige og karismatiske måde får fortalt, hvordan hele universet, efter det blev skabt i den enorme eksplosion, som vi kalder big bang, har fundet sin naturlige balance, i det alle elementerne faldt på plads, giver det rigtig god mening.

-I naturen er der balance mellem alle elementerne, og her flyder alle energierne frit. Når vi så placerer vores huse eller vores virksomheder midt i det hele. Og når vi placerer os inden i disse kasser, så afskærer vi os selv fra energierne ude fra, og kan derved let komme til at skabe ubalance. Dvs. hvis vi vil have det godt og være i balance, der hvor vi er, er det ofte nødvendigt at reetablere elementerne og energierne i vores hus eller i vores virksomhed.

Mennesker fungerer dårligt i ubalance

“Ved hjælp af feng shui kan man indrette sin tilværelse,
så energierne har en positiv indflydelse på ens tilværelse.
Og det gælder også for virksom-heder.”

Feng shui er baseret på meget præcise opmålinger og udregninger og er til gavn for både private og virksomheder. Ved hjælp af indretning, farver, former, lys, lyd, vand, spejle osv. kan man påvirke energierne, så samspillet mellem menneskers energi og universets energier bliver optimalt og kommer os til gode i stedet for at modarbejde os. Ifølge Torben Hecksher spiller farver, lys og indretning en markant rolle i institutioner for gladere og mere velfungerende børn. På hospitaler kan syge påvirkes til hurtigere og bedre heling. Og det kan overføres til medarbejdernes trivsel ude i virksomhederne.

-Det er en realitet, at vi som mennesker fungerer dårligt i ubalance, og det ser vi både i parforholdet, i familien og på arbejdspladsen. Alle steder, hvor mennesker mødes og skal være sammen eller arbejde sammen, er det et must, at der er positiv balance, så alle yder deres bedste i den relation eller i det samarbejde de indgår i. Positive tanker og energier avler positive tanker og energier, og det gør sig også gældende den anden vej. Jo længere tid man opholder sig en energi – positiv eller negativ, jo mere påvirket bliver man af den.

Principperne i feng shui

Torben Hecksher benytter sig af nedenstående principper, når han arbejder med indretning af virksomheder.

Yin & Yang

Er yin & yang-balancen optimal, bliver situationen en succes. Ønsker man at være aktiv og dynamisk, skal der være mest yang-energi. Ønsker man ro og fordybelse, skal yin-energi fylde rummene.

-Vandenergien understøtter yin-energien, og det kender vi fra meditation, hvor vandets rislen kan bringe indre ro. Vandmiljøer i vores huse kan have den samme effekt. Lys, sol, ild og varme er nogle af elementerne, der understøtter yang, og når de er til stede, får man fuld udnyttelse af yang-energierne.

5-elementerne (ild, jord, metal, vand og træ)

Elementernes indflydelse på vores liv er af uvurderlig betydning, og en korrekt dosering af 5-elementerne er afgørende for vores livskvalitet på områder som: kærlighed, helbred, penge, arbejde, fertilitet, familie, succes, sorg, glæde, kreativitet osv.

-Hos Yxlon har jeg for eksempel stimuleret metalenergien med metaltrapper, vandenergien med blå vægge og blå gulvtæpper, jordenergien med firkantede kontorer og planter i store lerpotter, og træenergien med grønne farver og planter.

Verdenshjørnerne

Verdenshjørnerne er forbundet med 5-elementerne, og orienteringen af virksomheden er derfor vigtig.

Der kan sættes ind mange steder

På en arbejdsplads, der er præget af negativ energi, mister medarbejderne gejsten, produktiviteten falder, salget går ned ad, og det kan være svært for ledelsen at bryde den onde cirkel og se en løsning. Ifølge Torben Hecksher er det lige præcis her, feng shui kan gøre en forskel. Og der kan sættes ind forskellige steder; i hele virksomheden, i en enkelt afdeling, i en medarbejdergruppe, i ledelsen, i kantinen eller i receptionen for blot at nævne nogen af de områder, som Torben har været med til at ændre på i forskellige virksomheder. Venteværelser, showrooms, butikker, hospitaler, tv-studier har også haft glæde af feng shui masterens indretning.

-Det er altafgørende for en virksomhed at have medarbejdere, som er i balance, for det kan ses på bundlinjen. Jeg arbejder ofte med grupper af medarbejdere, som har brug for at få ny energi tilført. Det gør jeg bl.a. ved at se på deres placering i det rum, de sidder i. Hvordan deres skrivebord står, hvem de sidder ved siden af osv. Det er vigtigt, at medarbejderens skrivebord står, så udsynet er så langt og frit som muligt. Medarbejderen skal sidde med ryggen dækket, dvs. opad en væg eller have en rumdeler eller reol bag sig. Tunge ting, som kasser, store lamper eller reoler bør ikke hænge over hovederne på medarbejderne. Alle tre ting har at gøre med vores urinstinkter. Vi føler os usikre, hvis vi ikke kan se, hvad der kommer i mod os, så vi ikke kan forsvare os mod det. Vi kan heller ikke flygte, hvis vejen frem er spærret. Vi bliver også usikre, hvis vores ryg ikke er dækket, for så lurer farerne bagfra. Vi har heller ikke her mulighed for at forsvare os, hvis farerne kommer snigende, uden vi har opdaget dem. Når der hænger noget over hovedet på os, vi vil ubevidst fokusere på faren for at det falder ned, og det forstyrrer os.

Vi får altså en mere rolig arbejdsdag med overskud til fordybelse og udvikling, når vores plads er indrettet korrekt.

Skal ledelsen placeres i øst eller vest?

-Jeg kortlægger også energierne omkring dem. Hos Yxlon var der f.eks. rigtig meget optimisme, og medarbejderne havde et godt sammenhold. Begge dele er prisværdige på en arbejdsplads, men produktiviteten manglede, og de fik ikke rigtig lavet noget. Der var ingen udvikling, og det kunne vi lave om på ved at placere medarbejderne i de energifelter, som var gavnlige for netop deres arbejdsområde. F.eks. fik produktudviklerne plads i øst, som understøtter tilblivelsen af nye idéer gennem det store drive, der ligger her. Ledelsen blev placeret i nordvest, hvor energierne understøtter lederskab, alvor og planlægning. Penge og kommunikationsenergi er tilknyttet sydøst, så derfor placerede vi salgsafdelingen der. De forskellige afdelinger bør altid placeres og indrettes de steder, hvor energierne tilgodeser netop deres behov.

Sund skepsis er helt OK

For at Torben Hecksher kan arbejde med succes og få det optimale ud af virksomhedens indretning er det vigtigt, at virksomheden samarbejder og giver adgang til de ting, som det kræves – både fysisk og mentalt.

  • Jeg møder af og til skepsis overfor feng shui og metoderne, fordi de ved første øjekast kan udstråle for meget hokus pokus for nogen. Kvinderne er mere modtagelige end mændene, og det er næsten altid kvinder, der tager kontakt til mig. Det er så min opgave at overbevise mændene (og de få tvivlende kvinder) om, at det her det faktisk fungerer, og at det skaber nogle positive resultater, også for dem. Og det gør jeg ved at forklare, vise billeder og inddrage deres egen hverdag. Det optager f.eks. rigtig mange, at vores sengs placering i vores hjem har stor betydning for, om vi får en god søvn. Og når jeg fortæller dem, at placeringen af indgangen til et hus eller til en virksomhed, har afgørende betydning for trivslen,fordi indgangsarealets energi bliver trukket med ind i huset, idet folk kommer ind. Hovedindgangens beliggenhed, størrelse og proportionering er således med til at definere virksomhedens arbejdsklima.

“Hvis ikke du kan ændre på dine omgivelser lige nu,
kan du bekæmpe de negative energier med positive tanker.”

  • I en butik er det vigtigt at overveje, hvad det er, man vil udstråle. Placeres indgangen i vest, får man romantik og samhørighed, og det bliver et dejligt sted for kunderne at opholde sig. Placeres indgangen i øst er det optimisme og glæde, der præger rummet. Begge dele kan være med til at øge købelysten hos kunderne. Kæmper butikken derimod med at få det til at hænge sammen, kan det være en god idé at placere indgangen i sydøst, hvor pengestrøm og kommunikation er i højsæde.

Ifølge Torben Hecksher giver eksempler som disse i de fleste tilfælde folk lyst til at afprøve metoderne. Og de når til en erkendelse af, at det faktisk ikke er så indviklet og virkelighedsfjernt.

  • For det handler grundlæggende om at få den gode mavefornemmelse, som vi alle kender så godt – og hvem vil ikke gerne have den? Spørger Torben med et smil på læben.
  • For at jeg kan lave en kortlægning af virksomheden skal jeg have en grundplanstegning, en oversigt over organisationen, så jeg får indblik i de forskellige afdelinger. Og jeg får også brug for at vide, hvilke medarbejdere, der løser hvilke opgaver. Nogen gange har jeg samtaler med hver enkelt medarbejder, og på den måde kommer jeg til at kende deres kompetencer. Når disse ting er på plads, finder jeg virksomhedens centrum og laver kortlægningen ud fra feng shui principperne. Det hele foregår i tæt samarbejde med virksomheden, også eventuelle indkøb af nye materialer, møbler, planter eller hvad, der nu er brug for i den nye indretning. Det er vigtigt at imødekomme alle medarbejdernes energier, så der ikke er nogen, der føler sig fejlplaceret. Alle skal føle sig godt tilpas. Det er nemlig også vigtigt at tage højde for de menneskelige energier. Nogen kan vi godt sammen med, og andre kan vi slet ikke være i samme rum med. Det er vores energier, der arbejder, og det er derfor ekstra vigtigt også at finde den gode karma blandt medarbejderne for at virksomheden får succes.

Gode råd til hvordan du får feng shui ind i din virksomhed

“Fortæl mig om det og jeg vil glemme.
Vis mig det og jeg husker det måske.
Men involvér mig, og jeg vil forstå.”

Kinesisk ordsprog (www.fengshuimaster.dk)

  • Det er en omfattende proces at kortlægge en hel virksomhed, og det skal der fagfolk til, så det vil jeg ikke anbefale, at man går i gang med selv. Men man kan med fordel se på de nære omgivelser omkring ens arbejdsplads.
  • Ryk rundt på møblerne, hvis det er muligt, så din ryg er dækket, og så der er frit udsyn frem ad. Undgå at der hænger noget faretruende over dit hoved.
  • Ryd op. Rod = stress = negativitet, og husk at det negative avler negativt.
  • Hvis ikke du kan ændre på dine omgivelser lige nu, kan du bekæmpe de negative energier med positive tanker. Gør det til en vane at dræbe de negative tanker med positive. Det kan være, at du sender en tanke til dine børn, din mand eller kone, eller blot til den gode oplevelse I havde sammen i weekenden. Husk at positive tanker avler positivitet, og jo mere positiv du er, jo sværere er det for de negative energier at trænge ind og forstyrre balancen.

Fakta om Torben Hecksher

Torben Hecksher har beskæftiget sig med denne
kinesiske livsfilosofi i over 30 år og har derigennem
spredt god energi, glæde og fremdrift i mange
virksomheder og private hjem.

...

www.fengshuimaster.dk