Indret din arbejdsplads med Feng Shui

Artikel Ledelse og Organisation

Feng shui er en gammel kinesisk livsfilosofi om indretning og arkitektur, og grundprincippet er, at man skal leve i harmoni med sine omgivelser. Ved hjælp af feng shui kan man indrette sin tilværelse, så energierne har en positiv indflydelse på ens tilværelse. Og det gælder også på arbejdspladsen. Det handler om at skabe balance mellem omgivelser, ledelse og medarbejdere, således at alle får optimale betingelser til at udføre det job han eller hun er ansat til.

På baggrund af principperne i feng shui giver vi dig nogle idéer til, hvordan du kan indrette din virksomhed, så dine kunder føler sig velkomne og så dine medarbejdere får en arbejdsdag med overskud til fordybelse og udvikling.

Hvis du vil:

Blive bedre til at få idéer:

Afdelingen for udvikling og nye ideer kan med fordel placeres i virksomhedens østlige del, og kreative folk i den sydøstlige del. Træenergiens sprudlende, optimistiske og kreative energi vil automatisk forstærke glæden, optimismen og skabertrangen (se skema over afdelingernes placering)

Feng _Shui _afdelinger
Skema over afdelingernes placering

Indrette et rum for motivation/fokus:

Alt hvad der handler om fokus, motivation og koncentration styrkes under ophold i NØ. En energi (jordenergi) man ikke har lyst til at opholde sig i længere tid ad gangen, og derfor bliver arbejdet altid gjort færdigt så hurtigt som muligt – hvilket jo ikke er en ulempe.

Lave nogle store grundlæggende ændringer som f.eks. at optimere salget, forbedre samarbejdet og trivsel blandt medarbejderne, og skabe et bedre arbejdsmiljø.

Mange ting/afdelinger/personer skal fungere før salget er optimeret, eller man kan skabe mere trivsel, og det kan kun ske, når firmaets totale energi er i balance, dvs. alle medarbejdere og afdelinger er placeret optimalt og alle arbejdspladserne er indrettet efter principperne om ”De Fem Dyr” (se nedenfor).

Have en bedre økonomi og en sundere forretning generelt

“… energien omkring hovedindgangen aktiveres hver gang nogen kommer og går”

Alt hænger sammen, og derfor gælder førnævnte bemærkninger også her. Desuden spiller hovedindgangens beliggenhed en stor rolle, fordi energien omkring hovedindgangen aktiveres hver gang nogen kommer og går. Er firmaet f.eks. afhængig af et stort antal besøgende, vil en hovedindgang i nord være i direkte konflikt med ønsket om mange besøgende, det vil vandets dybe ro forhindre.

Mindske sygefravær og stress

De fem dyrs principper går ud på at placere sig strategisk og undgå (negative) overraskelser. Vær altid parat til at kæmpe eller flygte. Det er vort urinstinkt, og derfor bør man altid sidde med ryggen beskyttet, så ingen ubemærket kan nå dig bagfra. Endvidere bør man have godt udsyn og overblik over lokalet og indgangen(e). Ved at sidde på denne måde slapper man af og kan koncentrere sig fuld ud om opgaverne, og ikke bruge tid og energi på at holde øjne og ører åbne. Er der noget, der kan give stress, er det at sidde med ryggen udækket og sårbar.

Dygtiggøre medarbejderne og kompetenceudvikle

Det gør man ved at placere hver enkelt medarbejder (også ledelsen) i den energi, der fremmer hans/hendes evner bedst muligt (se skema over indgangens placering).

Feng _Shui _hovedindgangen
Skema over indgangens placering

Ring 28114209 eller skriv til os for mere inspiration til at indrette virksomheden med feng shui