FORVIRRING OMKRING FENG SHUI.
Fengshuimaster benytter Kompasmetoden

Dig og Feng Shui, august 2017

Det er ikke så mærkeligt, at mange bliver forvirrede jo mere de læser om feng shui.

Forvirringen skyldes, at der findes flere feng shui “skoler”, hver med sin opfattelse af, hvordan feng shui bør anvendes, for at gøre boligindretningen bedst mulig.

De mest udbredte og beskrevne metoder er

NEO FENG SHUI

Neo feng shui benytter Baguaen til at inddele boligens energier i 9 rum med hver sin betydning og indflydelse.

På billedet nedenfor kan du se hvad energierne står for i boligens 9 baguarum. Ligger din hoveddør således midtfor, er det rum 1, der afgør de øvrige rums betydning. Ligger hoveddøren til venstre, er det rum 8, og ligger den til højre, er det rum 6.

BAGUAEN

Energierne i boligens bagua-rum afgøres af hoveddørens beliggenhed – 
ikke af om boligen vender den ene eller anden vej  ift. verdenshjørnerne.

KOMPASMETODEN

Kompasmetoden benytter kinesernes 6000 år gamle teori om, at CH’I (universets energi) strømmer imod os fra alle universets retninger, med hver sit særpræg,.

Forskellen mærker vi tydeligt når vi opolder os i de forskellige energier. Jo længere tid vi opholder os et sted, jo stærkere mærker vi energiens karakter.

  • Energi fra NORD (kaldet Vand-energi) fylder os således med ro, kærlige følelser og ømhed
  • Energi fra SYD (kaldet Ild-energi) fremmer lidenskab, succes, berømmelse og energi
  • Energi fra ØST (kaldet Træ-energi) skaber optimisme og glæde. Fremmer alle former for nytænkning og iderigdom og understøtter helbredet og familielivet.

se figuren nedenfor

Derfor har verdenshjørnernes tilstedeværelse omkring os overordentlig stor betydning for vores liv, hvad enten det gælder job, kærlighed, penge, familie, fertilitet, helbred osv.

VERDENSHJØRNERNE

Resultaterne af at benytte de to metode er oftest helt forskellige.

Hos Fengshuimaster/Feng Shuiinstituttet er vi ikke i tvivl, og derfor benytter vi Kompasmetoden – både i skoleundervisningen og ved konsultationer.

Flere facts om de to metoder:

BAGUAEN blev relanceret i forbindelse med markedsføring af ny-begrebet neo feng shui, og det er hoveddørens beliggenhed (ikke verdenshjørnerne) der afgør, hvordan Chi-energierne i boligen fordeler sig iht Baguaens 9 rum.

KOMPASMETODEN

For omkring 5000 år siden fremsatte kineserne følgende teorier:

  • Alt i universet er energi  (fra “The Big Bang”)
  • Intet er konstant, alt er i bevægelse og under evig forandring 
  • Ch’i (universel energi) strømmer til os overalt fra universet (verdenshjørnerne) 
  • Ch’i fra de enkelte verdenshjørner er forskellig (og påvirker os forskelligt) 

Med teorierne og de utallige observationer og eksperimenter fik kineserne en unik forståelse af Universet og mennesket som en integreret del heraf. Den nyerhvervede viden – kortlæggelsen af Ch’i energierne og forståelsen af energiernes indbyrdes sammenhæng – satte dem i stand til at genskabe den universelle energibalance i deres boliger. Den nye viden kaldte de for FENG SHUI.

Feng Shui betyder vind og vand, og understreger, at kineserne finder feng shui lige så betydningsfuldt for et godt liv som vind (luft) og vand.

På vores hjemmeside fengshuimaster.dk kan du bla. læse mere om kompasmetoden og privatkonsultationer.

Vil du se de seneste videoer, fx fengshuimaster fortæller om 5-elementerne, eller på rundtur med fengshuimaster, så klik på linkene. Vil du se flere feng shui videoer så klik blot her.

Det er endnu sommer og perioden er under indflydelse ILD-elementets lidenskabelige og sprudlende energi.
Nyd den 🙂

Rigtig god sommer
Torben Hecksher
Fengshuimaster

Fengshuimaster.dk